ABC jongerenparticipatie

Het doel van jongerencentrum Level Z Stadshagen is om jongeren sociaal-maatschappelijke competenties aan te leren. Dat zijn vaardigheden die je in de maatschappij kunt gebruiken. Bijvoorbeeld samenwerken of verantwoordelijkheid nemen. Jongerenparticipatie is voor ons het middel om dit voor elkaar te krijgen.

Wij vinden dat jongeren het meest leren door te doen en het meest beïnvloed worden door leeftijdsgenoten. Daarom willen we graag dat jongeren bij Level Z samenwerken met andere jongeren. Jongerenparticipatie gaat namelijk om samen doen,denken en beslissen.


Om er voor te zorgen dat jongeren zich in gaan zetten bij Level Z, creëren we betrokkenheid. Want als jongeren betrokken zijn bij Level Z dan gaan ze actief aan de slag met leeftijdsgenoten. Hierdoor leren jongeren heel veel en is ons doel bereikt.

 We hebben de ABC methode ontwikkeld om jongeren betrokken te maken bij Level Z en zo de hoogste vorm van jongerenparticipatie te bereiken. Met behulp van ABC werken jongeren en beroepskrachten met elkaar samen.


A: Actie op maat
Elke jongere mag bij Level Z doen wat hij leuk vindt, waar hij goed in is of wa
t hij graag wil leren.

B: Beslissen
Bij Level Z beslissen de jongeren samen over alles.

C: Communicatie op maat
Alle informatie is openbaar en beschikbaar via communicatiemiddelen die jongeren fijn vinden om te gebruiken.

Kort samengevat: Jongeren kunnen participeren door hun eigen ding te doen (Actie) en worden daarbij geholpen door een jongerenwerker of andere vrijwilligers. Iedereen mag meebeslissen (Beslissen) over alle zaken binnen het jongerencentrum waardoor nieuwe ideeën en activiteiten kunnen ontstaan. En alles wordt open en eerlijk besproken met elkaar (Communicatie).

We hebben samen een boekje gemaakt over de ABC methode: ABC Participatief jongerenwerk. Dit kun je voor €7,50 bestellen via adviesenproject@travers.nl

Shoutbox Twitter